Allt om städ 

Städbranschen idag är väldigt lukrativ. Fler och fler privatpersoner väljer städtjänster - något som hör ihop med Rut-avdraget. Det senare ska vi gå igenom mer utförligt lite senare i texten. Men professionell städning idag är inte ovanligt och man kan även se att företag inom branschen kommit att utveckla sig för att nå nya kunder. Man är mer flexibla och man anpassar sig till allt som faller in under de hushållsnära tjänster som faller in under Rut-avdraget. Läxläsning, tvättning, större röjningar (av exempelvis garage) samt tvättning av fönster.

Att städa är inte bara att städa.  I dag finns det många olika tjänster som man kan köpa till hemmet. Exempel på detta är: 

Flyttstäd: När man ska flytta vill man gärna fokusera på det hem man skall flytta till och inte det hem man lämnar och ska flytta från. Att då anlita ett företag som tar hand om ens flyttstädning kan vara skönt. En flyttstädning är också den städning som kräver absolut mest av utföraren. Till skillnad mot en vanlig städning så städar man inte för sig själv: man städar för någon annan - och man ska därmed också städa allt. En flyttstädning kräver ett absolut gehör och en noggrannhet som man inte behöver, på samma sätt, vid andra städningar. Det handlar om ett åtagande mot den som ska flytta in och om man inte sköter detta på ett korrekt sätt så kan man också tvingas betala ett vite till vederbörande. Som inflyttande i en bostad så har man rätt att se att en utförlig flyttstädning har skett. Varför missköts då detta? Överallt - och dagligen - ser man att flyttstädningar underkänns och det är ett problem. Många privatpersoner väljer att städa på egen hand och det är också där som det ofta brister. Man vet inte riktigt vad som ska städas och man följer ingen checklista. Dessutom så finns en logisk förklaring också: har man precis flyttat så är man trött och man är det både rent mentalt och rent fysiskt. Dessutom så vill man fokusera på att komma in- och på plats i den nya bostaden. Allt detta gör att man tar genvägar med sin flyttstädning och allt detta gör att man, slutligen, underkänns och tvingas betala ett vite till den person som man sålt bostaden till. Därför är det sällan en dum idé att ta professionell hjälp och genom detta också fullt ut kunna fokusera på att lämna över nycklarna med gott samvete och gå vidare med sitt.

Byggstäd -  Vissa företag hjälper till att städa när man har byggt om sin bostad och ta bort byggdamm etc. En renovering kommer att skräpa ned och det är dels något som kommer att kräva en rejäl kraftansträngning för att städa upp - och dels också rätt utrustning. Den vanliga dammsugaren kommer inte att klara av att suga upp allt och det finns en risk i att den går sönder. Anlitar man en städfirma så kommer man att kunna njuta fullt ut av den utförda renoveringen - utan att se en massa damm, smuts och skräp.

Det vanligaste är nog dock hemstädning – det vill säga att man anlitar en firma som städar hemmet regelbundet.  Innan första städningen kommer den ansvariga hem och provstädar eller gör en genomgång vad som skall städas. 

Fönsterputs - Att putsa fönster är en svår konst som dessutom är farlig. Ett fall kan innebära en fara för livet. Detta gör att många städföretag kommit att specialisera sig på fönsterputs där man hjälper både privatpersoner, företag och exempelvis myndigheter. Det är en tjänst som gör stor skillnad. Ett nyputsat fönster ger ett enormt ljusinsläpp och är en detalj som påverkar intrycket av ett rum på ett väldigt tydligt sätt. Det är något som - i privata hem - bör göras åtminstone två gånger per år. Hos företag ska det ske än mer frekvent.

Det vanligaste är nog dock hemstädning – det vill säga att man anlitar en firma som städar hemmet regelbundet. Innan första städningen kommer den ansvariga hem och provstädar eller gör en genomgång vad som skall städas. Hemstädning är idag den absolut vanligaste tjänsten som erbjuds av städföretag. Det är även en tjänst som kommit att öka i popularitet och vi tänkte titta lite närmare på hur tjänsten, numera, är utformad. Hemstädning idag är direkt kopplat till Rut-avdraget - det är den stora förklaringen till varför det blivit ett populärt val. Numera så anlitar man sällan en städfirma för rena punktinsatser. Istället så binder man upp sig över tid och använder sig av ett abonnemang som utformas personligt utifrån de egna önskemål man har. Önskemål som kan handla om vad som ska städas, hur ofta städningen ska ske samt även - i vissa fall - av vilken person. Städföretag idag är väldigt flexibla och anpassningsbara gentemot sina kunder.

En intressant infallsvinkel är varför man idag använder hemstädning i en så pass stor skala - hur har denna tjänst kommit att tilltala så många personer och hushåll? Det finns en förklaring som stämmer väl överens med vår nya tid. Idag så lever vi lite mer stressat och uppskruvat: i en familj - speciellt i större städer - så är det inte ovanligt att se att tiden inte räcker till. Man arbetar, man ska köra barn till skolor, förskolor och olika aktiviteter samt även hinna med det rent sociala och exempelvis träning. Till detta så ska man även pendla, något som tar mycket tid i anspråk. Att då få syre i livet genom extern hemstädning är något som gör livet enklare. Familjer kan köpa sig den extra lilla pusselbiten som gör livspusslet mer komplett.

Det man ska tänka på gällande hemstädning är att man eftersöker trygghet. Till syvende och sist så är det så att det egna hemmet ska städas och att en annan person ska vistas där - bland alla personliga saker och i den egna sfären. Trygghet och säkerhet är viktigt. Rådet är att man söker efter en städfirma som har välutvecklade rutiner kring frågor som rör exempelvis larm och nycklar. Givetvis så ska företaget även ha sunda rutiner kring anställningar och bakgrundskontroller av de som arbetar.

Städare 

Den person som skall utföra dessa tjänster kallas då helt naturligt för städare.  Han eller hon kan städa hos privatpersoner eller företag. Ofta har städning hos privatpersoner genomförts svart men nuförtiden kan ett skatteavdrag, ett så kallat RUT-avdrag på 50% av arbetskostnaden och i dagsläget upp till 25 000 kronor per år. 

Städare idag är ofta välutbildade inom sitt yrke. Företag ser ofta till att internutbilda och lära ut nya saker och tekniker som ger möjlighet till avancemang. Då många kunder har höga krav på både kunskap och utförande så krävs det också att man hela tiden är villig att tillskansa sig ny information. Säkerheten är också viktig. Innan man påbörjar en anställning så brukar en gedigen bakgrundskontroll genomföras. I och med att man städar hemma hos privatpersoner och hos företag - som ofta har känslig information och teknik - så måste man ha rent mjöl i påsen. Tyvärr har många företag idag sämre villkor. Vill man som kund bidra till en schysstare marknad så väljer man med fördel ett företag som har kollektivavtal. Det visar på att företaget ger sina anställda bra villkor, skäliga löner och bra arbetsförhållanden i övrigt.

Trots att städning hos privatpersoner är mycket vanligt så sker mycket av den mesta professionella städningen på företag.  När ett företag eller organisation bestämmer sig för att anlita städning är det vanligt att man gör en Upphanding.  Innan själva upphandlingen görs så  bör det undersökas  vilka behov man har och hur  städningen i lokalerna skall styras.  

Sedan  är det viktigt att kontrollera att de upphandlade företagen arbetar vitt,  miljöanpassat och att företaget använder metoder som både gör rent och är skonsamma mot städaren. Det är alltså viktigt att företaget inte bara fokuserar på ekonomisk vinning. Kraven har tagits fram av lmega Serviceföretagen och Sveriges Kommuner och Landsting. 

rengöra trappa

Exempel på tjänster som företag och organisationer upphandlar är: 

 

Trappstäd  - En välskött trappa ger ett gott första intryck av fastigheten.   En välskött trappa minskar risken för halkolyckor och ökar säkerheten. Dessutom minskar människor benägenhet att klottra då de finner ett fräscht trapphus. 

 

Kontorsstädning-  Här kan städföretagen hjälpa till med all traditionell städning som moppning, dammsugning  etc men det finns även företag som erbjuder diskning, tvättning transport m.m. 

 

Butiksstädning –här hjälper företagen butiken genom att hålla den fräsch. 

 

Flyttstädning- Precis som hos privatpersoner kan företagen få hjälp vid en flytt. 

Hemstädning - en populär tjänst

Allt sedan Rut-avdraget infördes så har man också kunnat se att fler väljer externa lösningar för städning och underhåll i det egna hemmet. Rut-avdraget ökar stadigt och här har nästan en fyrdubbling skett under de senaste tio åren: i år betalade man ut närmare fem miljoner i avdrag för hushållsnära tjänster. Detta visar på några intressanta saker. Dels så handlar det om ett uppdämt behov.

Många familjer - det är främst småbarnsfamiljer som använder sig av Rut-avdraget - har svårigheter att få ihop alla delar av livet. Genom att använda denna frikostiga skatterabatt så skapar man mer luft i schemat och kan genom detta också nå en bättre livskvalitet. Stressen är idag påtaglig hos många. Rut-avdraget är något som, i många fall, lindrar stress. Många prioriterar städning i hemmet framför andra saker och där kan vetskapen om ett smutsigt hem leda till än mer stress. Hemstädning kan lindra denna.

En annan aspekt av Rut-avdraget är att antalet företag - och arbetstillfällen - ökat. Städbranschen idag befinner sig i ett expansivt läge och det är heller ingenting som lär avta. Det är snarare tvärtom: Rut-avdragets tak har höjts från 25.000 kronor/år till 50.000. Det kommer att skapa ett ännu större sug efter professionell hjälp med de hushållsnära tjänster inkluderade i detta avdrag. Var så säker. Hemstädning är idag den överlägset mest populära tjänsten inom Rut. Och, så lär det också förbli. Professionell hemstädning gör skillnad. Både sett till resultatet av arbetet och sett till att man som familj får mer tid över till annat.

För en städare/lokalvårdare så innebar yrket för nästan uteslutande städning på kontor, på skolor, hos företag och i offentliga lokaler. Idag så sker städning mer hemma hos privatpersoner. Det har ändrat spelplanen lite. På både gott och ont.

Flexibla lösningar inom städbranschen

Att städa hemma hos någon annan ställer lite annorlunda krav på yrket som städare. Städar man på ett kontor så sker detta under kvällar: där är resultatet det viktigaste då man sällan träffar andra människor. Hemstädning å sin sida sker i en annan persons hem och inte sällan under dagtid: det innebär att en städare kan komma att träffa - och bygga en relation - med kunden och beställaren.

Säkerhet och kundens trygghet är viktigare än någonsin då det handlar om hemstädning. Man befinner sig som städare i en annan persons hem och personliga sfär. Det kräver professionalism.

Där handlar det om att vara till lika stora delar professionell gällande kvalitet på jobbet som gällande kundkontakt. Städföretag idag är väldigt flexibla och arbetar aktivt med att kunden alltid har rätt. Det är bra. Men, det har även vissa avigsidor som måste belysas.

Välj ett städföretag som ger bra villkor

Att en kund har rätt innebär inte att denne har rätt att ställa orimliga krav. Det handlar om att ge och ta också. Det går inte att ställa krav som - sett till priset man är beredd att betala - är fullkomligt orimliga. Tyvärr så har många beställare missuppfattat detta: man är alltid beredd att söka den billigaste lösningen för hemstädning och därmed så bidrar man också - i många fall - till sämre villkor för den som städar. Sämre villkor som visar sig i form av sämre löner, osäkra anställningsformer och där arbetstimmarna är både långa och sker på obekväma tider.

Här kan alla tänka till. Är man intresserad av professionell hemstädning så kommer man - som en följd av Rut - få ett bra pris ändå. Man behöver inte tänja på gränserna. Se till att det företag du anlitar erbjuder schyssta villkor, har kollektivavtal samt en sund personalpolitik. Väljer man ett sådant företag så bidrar man aktivt till en bättre städbransch. Det tjänar alla på i det långa loppet.