Vad är lokalvård?

En lokalvårdare är enligt Wikipedia än eufemism för städare. En eufemism är enligt samma  källa förskönande, förmildrande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma, anstötliga. Frågan är om yrket städare är ”anstötligt” Det tycker inte vi, utan vi anser däremot att städare är ett yrke som man bör var stolt över.

Vad är lokalvård då? Lokalvård betyder då enligt ovanstående resonemang städning, vilket vi skall prata om här.

Det finns olika sorters städning, eller lokalvård, Dels sådan som utförs på arbetsplatser eller offentliga lokaler, dels sådan som sker i hemmen. Om man pratar hemstädning så beställs ofta en kontinuerlig städning, kanske en gång i veckan,  som inleds med en grundstädning, en extra noga städning av hemmet med instruktion av beställaren.  Inom området hemstädning förekommer även specialstädningar som flyttstäd, väggtvätt eller bara fönsterputs.

Lokalvård på på arbetsplatser och offentliga miljöer fungerar olika beroende på vilken plats man är på.   Om man till exempel jobbar i Stockholms tunnelbana kan man till exempel få tömma papperskorgar, tvätta rulltrappor och städa hissar.

På andra arbetsplatser kan man få arbeta med kontorsstädning ena dagen och städning av passagerarfartyg nästa vecka

Arbetsuppgifter

Som lokalvårdare kan arbetsuppgifterna variera  mycket.  Vid kontorsstädning kan man t.ex få moppa golv och stöda toaletter. Ibland ingår det att ta hand om kaffeautomaten. På industrier eller i andra stora lokaler använder man ofta städmaskiner för att rengöra golv.  

Ibland köper företag in en helhetslösning där t.ex även telefonväxel och reception ingå i ett paket tillsammans med lokalvård.

Arbetsmiljö

Som lokalvårdare gäller det att akta sig för konstiga rörelser och arbetsställningar som inte är bra för kroppen. Undersökningar visar att hälften av alla lokalvårdare har ont i nacke, axlar och armar varje vecka. Det kan bero på dåliga redskap eller arbetsställning. Då kan det vara bra att gå en utbildning så man lär sig anpassa sin arbetsställning, till exempel kan man få hjälp hos företagshälsovården.

Många städare får problem med exem på grund av att de kommer i kontakt med vatten. Även olika allergier kan förekomma eftersom lokalvårdare har kontak med olika kemikalier.  Det är arbetsgivaren som skall ansvara för ett bra skydd för sina anställda lokalvårdare.

Utbildning

Ofta får man den utbildning som behövs på arbetsplatsen men SRY Servicebranschens Yrkesnämnd ger ut bevis på att man klarat ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest. Längden på utbildningen som krävs fär detta bevis varierar men är ungefär 40 timmar.

rengöra stora golvytor