Hemnära tjänster

Det finns fler definitioner av begreppet hemnära tjänster.  Dessa omnämns ofta som hushållsnära tjänster när fenomenet diskuteras i media.

Med hemnära tjänster menas tjänster som utförs i hemmet eller i direkt anslutining till det. Exempel på hemnära tjänster kan vara barnpassning,  IT-support och städhjälp och matlagning.

Man kan få bidrag för hemnära tjänster, ett så kallat RUT-avdrag. När man köper hemnära tjänster och eventuellt tjänster inom bygg, så kallade ROT-tjänster kan ett skatteavdrag på arbetskostnaden göras . På RUT-tjänster får man dra av 50% av arbetskostnaden upp till 50 000 kr , alltså max 25 000kr, på ROT 30% Avdragen ränkas samman och det totala beloppet som man önskar göra avdrag på får inte vara större än 50 000 kr.

Från 2016 får enbart enklare städhjälp räknas till hemnära tjänster och matlagning räknas inte längre som en sådan.

Exempel på hemnära tjänster och vad du får och inte får göra avdrag för:

Barnpassning: Tillåtet:  Hämtning och lämning vid förskola,  läxläsning,  barnpassning i hemmet.

Ej tillåtet: Barnkalas, transportkostnader vid hämtning och lämning,

 

Flyttjänster: Tillåtet: Normala flytttjänster som packning, arbetskostnad, hämtning och lämning av kundens varor, uppackning, magasinering etc.

Ej tillåtet:  Kostnader för hyrbil, bensin, eller hyra av magasin vid flytt.

 

IT-tjänsterTillåtet: Avdrag för installation, underhåll och reparation av data och IT-utrustning, tillbehör och programvara som krävs för att kommunicera med omvärlden. Enklare rådgivning på plats.

Ej tillåtet: Avancerad kundanpassad programmering. It-support på distans. Reparation hos reparatör. Utrustnig för smarta hem, som fjärrstyrd kyl etc.

 

Personlig hjälp och omsorg:  Tillåtet:  Hjälp med personlig hygien, hjälp vid promenader och ärenden såsom bank-och postärenden. Hjälp med att betala räkningar.

Ej tilåtet: Proffessionell vårdhjälp som kräver kvalificerad personal som tex sjuksköterska. Massage. Personlig tränare. Hustillsyn. Passning av husdjur. Teknisk utrustning. Hemkörning av livsmedel.

 

Städning och hushållsarbeten

Tillåtet: Vanliga städuppgifter som dammsugning etc. Byte av glödlampor. Flyttstädning.

Ej tilåtet: Grovstädning med speciell utrusning, tex städrobot. Rengöring av pool. Städning av trappor i flerfamiljshus. Homestyiing.

 

SnöskottningTillåtet: Snöskottning till bostaden och uppfart.

Ej tillåtet: Snöskottning i samfällighetsförening.

 

Trädgårdsarbete

Tillåtet: Krattning, rensning av ogräs och borttagning av mossa. Häckklippning, Gräsklippning. Vattning och gödning av trädgårdsland. Beskärning, borttagning av träd och buskar.

Ej tillåtet: Anläggning av gräsmatta,asfaltering, plantering av nya blommor osv.

 

Debatt om RUT avdrag

RUT-avdrag har debatterats flitigt och sägs gynna de redan rika.  Antalet RUT-avdrag toppas av rika kommuner såsom Danderyd, Lidingö etc. Danderyd toppade skattereduktionen med 9500 kr jämfört med de som ligger i botten  som har gjort avdrag på 1 500 kr.  Det har också diskuterats vad RUT-avdraget skall användas till – förut ingick matlagning i tjänsten. Den togs bort för att den skulle sätta konkurrensen ur spel enligt vissa.   Min personliga åsikt är att RUT bidrar till mer gott än ont och jag tror att den ersätter många svarta arbeten.