Arbetsmiljön och ergonomi för dem inom lokalvård

Städare är ett av de mest vanliga yrkena i landet. Samtidigt är det ett yrke där andelen som drabbas av belastningsskador är hög. De senaste åren har en trend setts där bara mer och mer fokus läggs på ergonomi, oavsett vilken bransch det handlar om. Även om det är en lång väg kvar, är det enorma framsteg som gjorts, jämfört med hur det såg ut för bara några decennier sedan.

Samtidigt visar statistik från Arbetsmiljöverket att ungefär hälften av alla lokalvårdare har ont i nacken, axlar och armar varje vecka. Samma myndighet poängterar att det ofta är på grund av bristfälliga städredskap eller dåliga arbetstekniker.

Ett fysiskt arbete

Idag finns det många yrken kvar där man jobbar fysiskt – och att jobba som städare är ett av dem. På senare år har modern teknik som städmaskiner gjort att de som jobbar inom branschen kan ta hand om sina kroppar bättre. Trots detta rapporteras det ofta om värk och smärta, vilket ofta beror på just undermåliga städredskap. Alla företag har inte städmaskiner till samtliga anställda, och alla ytor går inte att använda städmaskiner för att rengöra.

Skulle städare och lokalvårdare endast använda sig av städmaskiner, skulle belastningsskadorna minska drastiskt. Om utvecklingen fortsätter att gå åt samma håll vad gäller tekniken, kan vi nog spekulera i att det kommer finnas smarta maskiner om några år som ytterligare reducerar antalet belastningsskador.

Allergier och eksem

En vanlig arbetsskada bland städare är eksem. En städare hanterar dagligen många olika typer av vätskor, och det är just vid våtarbete som eksem uppstår. Generellt sett ökar risken för att utveckla eksem efter långvarig och mycket kontakt med rengöringsmedel och vatten.

Utvecklingen går dock åt rätt håll när det gäller detta. Allt eftersom städteknikerna och metoderna utvecklas, går också allergierna och besvären med eksem nedåt. Moderna metoder innefattar allt mer sällan våtarbete, utan är istället torra eller lite fuktiga.

Vem bär ansvaret?

I allmänhet är det arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har en god miljö att arbeta i. Samtidigt är de anställda skyldiga att hjälpa till och följa de säkerhetsföreskrifter och regelverk som finns. Likaså bör en anställd säga till sin arbetsgivare om han eller hon upptäcker något som är fel.

Om arbetsgivaren inte är intresserad av att lösa problemet, bör den anställde gå vidare till sitt skyddsombud. Om det inte finns ett skyddsombud på arbetsplatsen kan det vara läge att kontakta facket. Det är även möjligt att anmäla brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de komma till arbetsplatsen för ett inspektionsbesök.

13 Jun 2017