Billig hjälp med städning i Stockholm

Ordet städning sträcker sig över ett stort spectrum och det gemensamma – oavsett område – är att det är något som inte får underskattas. Oavsett om man talar om sitt eget hem och personliga sfär, sin arbetsplats eller offentliga utrymmen där man spenderar tid i så måste städning skötas – både sett ur ett trivselperspektiv och sett ur vår svenska folkhälsa. Sköts inte städning så löper man också en större risk att bli sjuk – något som kanske är extra viktigt för arbetsgivare att ha i åtanke rörande de lokaler de tillhandahåller- och inhyser sina anställa i.

Sköter man städningen på en arbetsplats så kommer man också per automatik att få färre sjukdagar och därmed spara pengar – en enkel lösning på ökad produktion; oavsett bransch och område. Det som skett då man ser till städning är att det i dagsläget blivit allt vanligare att även privatpersoner runt om i Sverige väljer att anlita professionell hjälp snarare än att på egen hand sköta om den.

Det vill säga – man ser till att anlita en städfirma som sköter städningen i sitt hem och kan på så sätt skapa utrymme för sina personliga intressen samt fokusera på sin familj. Något som främst har visat sig i våra större svenska städer där Stockholm är den som skiljer sig lite extra från mängden. Vad beror då detta faktum på – har personer i Stockholm så mycket pengar och är så lata att de inte kan sköta om sin städning på egen hand?

Nej, så är det naturligtvis inte och för att förklara detta så använder vi oss av tre stycken punkter. Nämligen:

  • Avstånd. Personer som bor i Stockholm har ofta en lång resväg från hem till arbete och detta är en förklaring till att man där i en större utsträckning lutar sig mot extern hjälp då det kommer till städning. Med avstånd så menar vi inte per definition att själva sträckan är lång; vi menar istället att den tar lång tid. Att åka kollektivt från exempelvis Nacka till Solna tar lång tid och det här gör att saker som städning ställs åt sidan. Pendlar man – dagligen – upp till tre timmar så har man inte tid att sköta sin städning, åtminstone inte utan att detta går ut över någonting annat. Städning genom en städfirma är således en nödvändighet som skapar andrum till en familj där både föräldrarna är uppe i sina respektive karriärer.
  • Rut-avdraget. Det här gäller naturligtvis inte enbart i Stockholm; men det är där som denna skattesubvention används som mest. Att man i dagens Sverige kan anlita hjälp för hushållsnära tjänster – städning, fönsterputs, tvättning och strykning – dra av halva arbetskostnaden på deklarationen och därefter få summan tillbaka på skatten är någon – som i kombination med ovan nämnda punkt – helt enkelt tilltalat många privatpersoner i Stockholm.
  • Man ska även se till konkurrensen mellan de verksamma städföretagen i Stockholm som en direkt avgörande faktor till varför privatpersoner väljer att använda extern hjälp med sin städning. Konkurrensen – den stora – i Stockholm har nämligen gjort att priserna blivit betydligt förmånligare och att man – även utan rut-avdraget – kan få till stånd ett rimligt pris för det som man behöver hjälp med. Det handlar om exakt samma sak som inom andra områden där konkurrens finns; genom att aktivt söka efter det billigaste priset – ställa offerter och företag mot varandra – så kommer man slutligen att hitta en firma som passar sin egen budget. Så enkelt är det – även då det kommer till städning.

Finns det några faror i att använda professionell hjälp?

Som i alla branscher så ska man dock inte förknippa hög konkurrens med hög kvalitet. I många fall – så även inom städning – så kan det vara så att en låg prislapp indikerar vilken sorts nivå man får då man anlitar en städfirma. Man får – som det så vackert heter – det man betalar för och här kan man tycka att de det kommer till städning inte är någon större fara. Om en person som städar i hemmet i Stockholm inte visar sig hålla måttet – ja, då är det bara att byta företag och istället anlita en annan firma, eller hur? Nej, riktigt så enkelt är det inte då farorna är större än att se lite smuts i hörnen och det handlar istället om en stöldrisk som ökat i takt med konkurrensen gjort detsamma i Stockholm.

Otrevligheter har rapporterats där husnycklar hamnat i orätta händer och där föremål har försvunnit i samband med städning. Det som gäller här är att se till att den städfirma man anlitar verkligen är pålitligt och detta gör man dels genom att inte stirra sig blind på prislappen i kombination med att man på egen hand kollar lite uppgifter kring företaget i fråga. Det vill säga; finns det referenser, finns det försäkring, hur verkar personalpolitiken, kan samma anställda komma varje gång och i så fall vilken?

Gör en undersökning och undvik farorna

Man gör egen research och använder denna som underlag till huruvida man anlitar ett företag eller om man avstår från detta. Vi ska säga direkt att de flesta städföretagen i Stockholm håller en god kvalitet och att man därför inte behöver vara övernitisk i sitt val – men; för den sakens skull så skadar aldrig lite extra undersökning och noggrannhet.

Som sagt, det här går att applicera till de flesta branscher och områden. Anstränger man sig lite extra så får man också mer valuta för sina pengar och sedan om det handlar om ett målarjobb, ett byte av tak eller en dränering spelar ingen roll.

13 Mar 2017