Hemtjänst är ett bra alternativ för äldre som behöver städhjälp

För de flesta av oss så kommer åldrandet att medföra att vi kommer att behöva viss hjälp för att klara av vår vardag och städning är förstås en viktig del av det. Hur stor denna hjälp sedan blir står skrivet i stjärnorna; en del kan klara sig med att bekanta och släkt kommer förbi och hjälper till med saker såsom handling, ärenden till bank och posten samt längre promenader på helgerna. För andra väntar ett annat öde och där man kanske tvingas flytta in på ett ålderdomshem då vare sig kropp eller hjärna fungerar på det sätt som en gång var fallet. Som ett tredje alternativ som ligger mittemellan dessa har vi hemtjänst och det är det vi ska titta lite närmare på här. För; hur fungerar egentligen hemtjänst?

Först och främst så måste man få hjälpen beviljad och i vilken skala det ska ske. Vissa behöver mer hjälp medan andra kan klara sig med ett dagligt besök och där personalen kanske hjälper till vid uppstigning, dusch och med att laga frukost. Andra behöver sin hemtjänst i en större skala och hur mycket hjälp man är berättigad till är någon som bestäms av en handläggare i den kommun man bor i.

Nästa steg då man beviljats hemtjänst är att hitta ett lämpligt företag för att sköta denna. Det vill säga: man är inte bunden att låta sin hemtjänst drivas i kommunens regi – något som dock de flesta fortfarande väljer. Nej, man kan även välja privata alternativ och vi anser att det är en bra idé att sondera terrängen lite innan man väljer. Bara i Stockholm finns det flertalet olika företag inom hemtjänst och det kan röra sig om en avsevärd skillnad i kvalitet mellan dessa. På gott och ont, och därför gör man bäst i att undersöka lite innan man bestämmer sig. Viktiga frågor som man bör få ett svar på anser vi vara följande då det kommer till hemtjänst i privat regi i Stockholm:

  • Hur många kunder har man? Ett större företag behöver definitivt inte vara bättre än ett mindre. Men; har man många kunder så är detta ett tecken på att man sköter sina åtaganden på ett bar sätt. I kombination med nästa punkt så är det en bra metod att skilja agnarna från vetet.
  • Personalomsättning. Vi anser att en låg personalomsättning är det främsta kvittot på att ett företag sköter sig. Stannar personalen kvar – ja, då har de stimulerande uppgifter, de för ta sig tiden för varje kund och de har schyssta villkor för sin egen del. Ett företag inom hemtjänst vars personal byts ut hela tiden bör man undvika.
17 Jan 2017