I dessa fall bör du sanera ditt hus

Det är en hel del som våra hus kan drabbas av, förutom orkaner, tyfoner och stormar. Sådant kan vi nästan inte förebygga. Inte heller plötsliga jordbävningar. Vi har jordbävningar även i vår Nord, dock är de så små att vi knappt märker av dem. Däremot kan vi behöva sanera våra hus, om det är så att man har byggt huset med farligt byggmaterial, såsoom radon i blåbetong, eller om man råkar ha asbest i eternitplattor. Det finns även radon som är i marken och som man behöver isolera huset från. Man kan även få mögelangrepp på sitt hus. I alla dessa fall behöver man en saneringsfirma som har kunskap om hur man på ett säkert sätt avlägsnar asbesten, radonet och mögelangreppen.

Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som är skadlig för oss människor att under en längre tid vistas nära. Därför bör man få bort radonet i ett hus så snart som möjligt. Det kan finnas radon i marken som huset är byggt på, i blå betong. Det är skadligt att andas in radonet och kan i ett långt förlopp ge cancer.

Asbest

Asbest är fiberartade kristalliserade silikater. Det är ett långfibrigt mineral och är vanligt i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Man använde mycket asbest förut då det isolerade väl i tak och väggar, kring ventiler och så vidare.

Mögel

Mögel är ett samlingsbegrepp av alla sorts mögelsvampar och bakterier. Mögel behöver gynnsamma omständigheter för att föröka sig och åstadkomma skada. Det är i fuktiga miljöer som mögel sprider sig. Andas vi in mögel kan det ge andningssvårigheter och huvudvärk. Det är inte alltid som man ser möglet, eller känner dess lukt. Ibland kan mögel ge svarta, små prickar på tak eller väggar, i hörn eller på fönsterkarmar eller fönsterlister. Ibland kan det lukta unket och fuktigt, men vi kan inte alltid lita på luktsinnet då vi kan vänja oss vid en lukt och inte längre känner vad det luktar. Därför bör man ta hem en saneringsfirma som kommer och besiktigar och undersöker ens hus. Då kan de med hjälp av en UV lampa se om det finns något mögel i ens hus.

Vad gör en saneringsfirma?

Det en saneringsfirma gör är naturligtvis att avlägsna radonet, asbesten eller möglet i våra hem. Tillvägagångssätten är olika beroende på vad det är som är fel i ens hus. När det komemr till både radon och asbest är det mycket viktigt att saneringsfirman bygger särskilda luftslussar för att skydda omgivningen medan de tar bort den skadliga asbesten och radonet. När en saneringsfirma avlägsnar mögel är det inte på samma sätt behov av luftslussar. Däremot sprutar de rengöringsmedel på mögel för att döda svamp- och mögelsporerna. På det sättet hindras de att sprida sig och få fäste någon annanstans i huset. Läs mer om mögelsanering som kan fås i Stockholm på: http://www.mögelsaneringstockholm.nu.

29 Jun 2018