Intresset för hemstädning ökar succesivt i Uppsala

När Uppsala Nya Tidning gjorde ett reportage om ROT- och RUT-tjänster visade det sig att utvecklingen gått åt något olika håll. År 2014 hade nämligen efterfrågan på ROT-tjänsten ”planat ut” mot tidigare år. Detta efter att ökat succesivt från att ROT-avdraget infördes. 

När det kommer till RUT-tjänster ligger ökningen däremot på ökande nivåer. När RUT infördes 2007 var det bara ett par tusen personer i Uppsala som valde att göra avdrag för hemstädning, trädgårdsskötsel och liknande tjänster. Sju år senare var det ca 12 000 personer och utvecklingen har gått åt samma håll sedan dess. Detta även om RUT-avdraget minskats så att man maximalt får göra avdrag på 25 000 kr per år. 

Tio år efter att RUT-avdraget infördes så ser ändå många städföretag att den största barriären handlar om rädsla och att det känns obekvämt. Ett städföretag i Uppsala berättade i intervju till tidningen att många tycker det känns lite svårt att släppa in någon i hemmet för att få hemstädning utförd. Det handlar då inte främst om att släppa in en okänd människa – för det sker ju även när snickare kommer vid renovering – utan att någon annan ska ”ta hand om min smuts”. 

Rädsla för att vara översittare

I intervjun berättar städföretaget att vissa kunder är rädda för att ses som ”översittare” när de beställer hemstädning. Man vill inte vara en överklass som ser ner och utnyttjar andra. Men precis som många påpekar så är skillnaden inte stor mellan att få hjälp med att sätta upp en tapet mot att få hjälp med hemstädning. Ändå är synen på dessa två tjänster relativt olika. 

Enligt en forskare kan denna rädsla komma från ”pigdebatten” och hur hushållsarbeten historiskt sett utförts av de som bor i hemmet. Så även om efterfrågan på hemstädning ökat kraftigt i Uppsala så kan alltså utvecklingen fortsätta i samma riktning. För enligt både forskaren och städföretaget finns en viss ”tröskel” som dämpar efterfrågan. Lyckas städföretagen istället förmedla att hemstädning är en tjänst, i likhet med vilken som tjänst som helst, kan efterfrågan öka ännu mer. Det gäller därmed att lyfta upp städtjänsterna i ett nutida sammanhang och sätta det i en ny kontext. Så länge som människor tänker på hur det var förr finns tröskeln kvar som ett stopp för vissa att beställa städtjänsterna. 

I en undersökning visar det sig även att hela 25 % av städpersonalen anser att omgivningen ser ner på dem utifrån deras yrke. En del väljer att inte ens nämna vad de jobbar med. 

Utvecklingen i Uppsala visar att hemstädning börjar bli allt mer accepterat. Det blir allt fler som anlitar städföretag för denna tjänst och summan som det genomförs RUT-avdrag för ökar år från år. Men samtidigt finns det många fördommar kvar att jobba med innan tjänsten helt och hållet ska vara accepterat av alla parter. Läs här om du vill veta mer om hemstädning i Uppsala.

20 Jan 2018