Renare utemiljö – En valfråga 2018

Tidningen Mitt i Stockholm genomförde en artikelserie, under våren 2018, kring de viktigaste frågorna inför valet 2018. Utifrån en enkät fick de fram att de frågor som väljarna främst prioriterar är trygghet, skola, integration, kollektivtrafik och nedskräpning. Detta när de frågade invånare i Sundbyberg. Utöver de frågor som även lyfts upp som stora nationella frågor fanns alltså mer lokala frågor som kollektivtrafik och nedskräpning. 

Ren utemiljö allt viktigare fråga

Att bättre städning i Stockholm och renhållning önskas är inte oväntat då även invånare i andra delar av Stockholm lyft upp detta som viktig valfråga. Nedskräpningen har helt enkelt nått en nivå som gör att man anser att det är en av de viktigaste valfrågorna. 

När tidningen frågade partierna hur de skulle förbättra städning utomhus svarade de följande: (Partier i Sundbyberg).

Så vill partierna ha utemiljön

KD – Vill ha en slags ”24-timmars garanti” som gäller för städning av utemiljöer vid nedskräpning. De vill även satsa mer på information till barn och ungdomar för att därigenom öka deras förståelse för närmiljön och vad nedskräpning bidrar med. 

M – Lyfter upp att miljöer som känns ovårdade även upplevs otrygga. Det är oklippta buskage och nedklottrade väggar. I likhet med KD vill M ha en garanti utifrån att städning och sanering ska göras inom ett dygn. Framförallt lyfts tryggheten upp som en orsak till att hålla rent och snyggt. 

L – Poängterar att det handlar om varje människas ansvar att städa efter sig och inte skräpa ner. Men när detta inte sker behöver kommunala skattepengar avsättas till städning och sanering. De vill ”dimensionera det kommunala åtagandet”

C – Poängterar att de redan jobbat med att ta fram och sätta ut så kallade smarta papperskorgar. Det är ett arbete som partiet vill fortsätta med för att därigenom underlätta för människor att slänga skräpet i dessa papperskorgar istället för i naturen. 

S – Även S poängterar vikten av smarta papperskorgar. Man tycker också att föreningar och skolor kan vara med och utföra städning av offentliga områden. 

V – Partiet anser att kommunen har ansvar för att förmå företagen som har hand om återvinning att hämta detta oftare, alternativt ställa ut fler containrar. Samtidigt menar de på att privata fastighetsägare måste ha ansvar för att underlätta för de som hämtar soporna. Ett förslag som partiet har kommit med är att sätta upp rovfågelsattrapper för att därigenom skrämma bort fåglar vid tunnelbaneingångarna. 

SD – Menar att grunden för en god lokalmiljö är att det finns tillräckligt med sopkorgar utställda. De anser även att ”aktiv städning” är bra. 

Även om dessa svar är kopplade till en undersökning i Sundbyberg så är det frågor som speglar Stockholm överlag. Kan nedskräpning bil en avgörande valfråga?

14 Jun 2018