RUT knoppar av sig

Många har innan RUT-avdraget infördes, protesterat över att införandet skulle skapa en ny generation med pigor, drängar och så vidare. Det är ju det vi har sett med RUT-avdragen, som de mest beställda har möjlighet att utnyttja. Frågan om det är rätt att göra det, måste avgöras av politikerna, eftersom det är i högsta grad en politisk fråga. Vill vi ha en bransch som tar hand om våra barn? Som kommer hem till oss och städar? Som handlar in vår mat? Lagar mat och så vidare. Är det någon som minns "pig"-debatten när man bestämde sigf för att införa en möjlighet till skatteavdrag om man anlitade städtjänster i hemmet? Politiker som Mona Sahlin reagerade starkt på förslaget och tyckte att det skulle ge en underklass av arbetare som fick stå och niga inför överklassen som ville ha deras tjänster. Nu har vi haft möjlighet till skatteavdrag vid anlitande av hemtjänster sedan 2008. Hur blev det? Växte det fram någon pigbransch?

RUT har blivit HUS

I år har RUT-tjänsterna vuxit till att omfatta olika reparationer och omfattar egentligen alla tjänster som rör våra hus. Snart ser vi en hel personal som arbetar som husor, köksor, betjänter och pigor förr i världen. En undersökning som Statistiska Centralbyrån gjorde förra året visade att de som utnyttjade RUT-avdraget mest, var höginkomsttagarna, precis som för mer än hundra år sedan, alltså.  RUT-avdraget är ju jämförbar med ROT-avdraget, men då höjdes inga röster som anklagade en bransch att bli den nya tidens drängar och slavar, som kom hem till oss och renoverade, byggde och reparerade.

Precis på samma sätt som man alltid har anlitat hantverkare för viktiga byggen och reparationer. Det som är diskuterbart är om det är rätt att använda våra skattepengar till att de välbeställda ska kunna få dra av hälften av kostnaden som det krävs för att bygga altaner, balkonger, vindskupor och allehanda kök och badrum. Det kan synas som märkliga ekonomiska beslut av politikerna.

Vi lägger ner förmögenheter på våra bostäder

Det sägs att vi lägger ner mer än en fjärdedel av våra inkomster på vårt boende. För 40 år sedan lade vi ner cirka en tiondedel av lönen på boendet. Det säger en del om hur vi bor. Vi bor i dyra hus och vi renoverar dem som aldrig förr. I storstäderna kostar de miljontals kronor, medan bostäder på landsbygden står tomma. Där kan man få ett slott för motsvarande summa som man lägger på en trea i innerstaden i huvudstaden. Däremot är det få som har råd att driva ett slott, efter som det är stora ytor att ta hand om och stora ägor som inte ska förfalla. Att äga ett helt slott innebär att kunna avlöna en hel stab med folk som kan ta hand om trädgård, fastighet och reparationer, inte bara underhåll.

Tänk bara att rengöra hundratals kvadratmeter varje vecka? Och vad ska man använda dem till? Hur ska man värma ett slott? Att låta dem stå kalla är heller inte bra. Om du inte bor i slott, men vill ha det städat ändå, kan du kolla in denna sajt: hemstädningtäby.com.

12 Jan 2018