Starta saneringsfirma!

Driver du ett städföretag? Varför inte? Det är en väldigt lukrativ bransch, och våra politiker har gjort mycket för att det ska löna sig att arbeta som städare men samtidigt få så pass bra betalt att det lönar sig att betala skatt på arbetet. Med möjligheten att dra av för arbetskostnaderna som man anlitade för att få upp till 30 procent av arbetskostnaderna som avdrag på skatten ahr am nfått den effekt man ville; att göra städbranschen en bransch där man betalade skatt för arbetet man utförde.

Förra året blev ett rekordår för arbeten inom RUT-avdragen. Enligt statistik från Skatteverket drogs det av för nästan en miljard kronor. Efterfrågan pop RUT-tjänster ökade med 25 procent, jämfört med året innan. Efter frågan på dessa tjänster har ökat explosionsartat de senaste åren. Och det är framför allt inom hemstädning som den största efterfrågan har legat. Så det är verkligen en lönsam affär att starta ett städföretag inom hemstädning.

Asbest finns i många gamla hus

Ibland kommer man ju hem till kunder som bor i gamla hus. Man kan konstaterar att samtliga hus som är byggda mellan 1930-talet till 1970-talet har förmodligen asbest i olika material som huset är byggt i, om de inte har renoverat huset grundligt och avlägsnat allt slags isoleringsmaterial som kan finnas i huset. Kommer man som städare till ett sådant hus och vet att de inte har renoverat huset på många år, kan man gott och väl misstänka att det finns asbest i huset, på tak eller i fasaden.

Utbilda personalen och starta saneringfirma

Asbest är ett slags fiberartade, kristalliserade silikater, vilket innebär att det är ett slags långfibrigt mineral, som är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland, Uralbergen och i Sydafrika. Det är ett mycket fint damm som i det långa loppet ger skador på lungorna. Man kan hitta det i all slags byggmaterial som i eternitplattor, som man byggde fasader av, i brandskydd, ventilationsanläggningar, i soprum, men även inomhus; under mattor och som armering i byggplattor. Långvarig inandning kan ge asbestos, en slags lungfibros, lungcancer, astma och andra slags tumörer.

Asbest är farligt och ska saneras

Det är helt enkelt farligt att andas in och ska bort. Men asbesten är egentligen som farligast när man hanterar den, vilket inkluderar när man river den. Därför är det viktigt att det endast är personer som har gått en asbest utbildning, som hanterar asbesten och river bort den. Så varför inte sända din personal, som säkert kommer ut till dessa hus? Utbildar du dem kan de upprätta säkerhetsanordningar och informera husägarna om det farliga materialet. Då kan de hantera den farliga asbesten och riva och städa bort det på ett säkert sätt.

22 Mar 2018