Utbrett fusk med flyttstädning

Det som många äldre människor pekar ut som en svaghet gällande yngre generationer är bristen på respekt och en brist på förståelse på vilka skyldigheter man har. Det kan handla om något så enkelt som att resa sig upp på bussen för att ge någon med sämre rörlighet sin plats, det kan handla om att plocka undan efter sig på jobbet eller det kan handla om att – helt enkelt – använda sig av sitt sunda förnuft i det vardagliga livet.

Ser man till allt detta så finns det också en viss sanning bakom påståendet – yngre människor är idag – generellt sätt – lite latare och mer bekväma. Om detta sedan handlar om en curlad uppväxt eller om det har andra orsaker låter vi vara osagt; sakfrågan är den att det börjat bli ett problem.

Yngre människor förväntar sig saker – man vill att musik ska vara gratis, att filmer och tv-serier ska vara allmän egendom och detta tankesätt speglar även av sig hur de beter sig i sin vardag. Det där lilla extra steget för att hjälpa någon annan har blivit en bristvara och finns det inget vinstintresse för egen del i handlingen så avstår man också för att göra den. Hur det här avspeglar sig kan vi ett litet exempel på och då vänder vi oss till den stad där problemet visat sig vara som störst.

Vi vänder oss till Stockholm och den ruljans inom flyttar som är vanligt förekommande där – i och med den extrema bostadsmarknaden just i huvudstaden. I denna extrema och absurda situation så tvingas många – speciellt yngre personer – till många flyttar per år. En skakig marknad för andrahandslägenheter, höjda hyror och korttidskontrakt är alla bidragande orsaker och det som vi här menar med lathet kontra unga människor har i Stockholm visat sig i fusk med flyttstädning.

Är yngre människor för lata?

Just denna detalj är extremt viktig att sköta om då den möjliggör och underlättar för nästa hyresgäst – men i dagens Stockholm har man alltså börjat skönja problem just med flyttstädning. Orsakerna här kan bero på det faktum att om man som ung tvingas till många flyttar så uppstår en hopplöshet och där man i och med denna inte orkar ta tag i sin flyttstädning och mycket talar för att det är det snarare än lättja som ligger bakom.

Är det så att lättja och lathet ligger bakom – ja, då är det verkligen ett problem som får illustrera det vi menade ovan. Struntar yngre människor i Stockholm i sin flyttstädning för att man inte orkar, tycker att den är onödig eller för jobbig – ja, då är hela generationen illa ute. En flyttstädning gör man av respekt för andra människor och för att förenkla för dessa och om man här inte orkar så får man också vara beredd att betala för sig. Antingen genom att engagera extern hjälp – det finns många städfirmor i Stockholm som gladeligen åtar sig en flyttstädning, Städhuset är en av dem, – eller genom att tvingas betala retroaktiv ersättning till de nya ägarna av den gamla bostaden.

För – en flyttstädning måste nämligen genomföras och detta kommer de yngre personerna snart bli varse; de retroaktiva ersättningarna brukar inte direkt landa på en blygsam nivå. En riktig läropeng som i många fall får anses som direkt onödig att betala.

 

15 Jun 2017