Vad innebär Städgarantin?

Har du anlitat ett företag för flyttstädning så kan du lugnt lägga fokus på den nya bostaden utan att behöva bry dig om att städa den gamla – eller? Det är inte helt säkert. Det beror på om du har valt städning med städgaranti eller inte.

Vad innebär städgaranti?

Vad städgaranti innebär varierar något mellan olika städföretag. För att ge en helhetsbild har fem städföretag i Uppsala granskats utifrån hur de presenterar städgaranti på sin flyttstädning.

Kortfattat är städgaranti ”möjligheten att få ytterligare städning om man påpekar felaktigheter på utförd städning inom en viss period”. Den som anlitat ett företag för flyttstädning och inte är nöjd med resultatet kan alltså kontakta dem och be dem åtgärda problemen. Denna extrastädning kostar därmed inget extra – det är det som är garantin.

Men de fem städföretagen i Uppsala visade även upp tydliga skillnader gällande städgarantin.

Ett företag gav städgaranti i två dygn medan det företag i Uppsala som gav längst garanti hade sju dagars garanti. Med det menas inom vilken tid som klagomål måste framföras för att garantin ska gälla. Om städningen exempelvis sker på en måndag måste klagomål komma in senast onsdagen om garantin bara gäller i två dagar. Det är en ganska kort tid och inte minst om det gäller flyttstädning då hyresgästen kan befinna sig i en annan stad.

En del hade samarbete med större hyresvärdar medan andra inte hade det. Det finns en fördel om detta samarbete finns. Skulle du beställa en flyttstädning med städgaranti och kommande hyresgäst klagar på städningen kommer städföretaget kontaktas av hyresvärden varpå kompletterande städning sker. Därmed behöver du inte själv ha denna kontakt. Är flyttstädningen väl beställd och genomförd kan du vara säker på att inga oväntade utgifter eller oväntat krångel uppstår.

Ytterligare en punkt som skiljde dem åt var hur många gånger som städning kunde genomföras. Det är nämligen skillnad på ”Vi städar till att du är nöjd” till ”vi återkommer en gång och åtgärder felen”. Vid de allra flesta tillfällen blir en städning komplett efter en kompletterande städning. Skulle det fortfarande finnas problem kan städföretaget istället minska på priset eller ge andra rabatter.

Sammanfattning:

När fem städföretag i Uppsala ställdes mot varandra gällande vilken städgaranti de erbjuder på flyttstädning så visade det sig att tjänsterna varierade något mellan företagen. Framförallt var det antal dagar som garantin gällde men skillnader kunde även ses gällande om de har kontrakt med bostadsföretag eller inte.

Läs mer om flyttstäd med nöjd kund-garanti.

städerska med städmaterial

20 Nov 2017