Vilken sopmaskin passar dina behov?

Alla sopmaskiner, för utomhusbruk, sopar bort grus och skräp från marken. Däremot sker det på lite olika sätt och i lite olika stor omfattning. Har du tänkt köpa en sopmaskin är därför det första du bör göra att se på vilket behov som finns. 

De enklaste och billigaste modellerna kostar inte mer än 500 – 1000 kr. De kan liknas med en handgräsklippare som därmed enbart drivs av att man puttar den framför sig. Två (vanligtvis två) runda sophuvuden roterar när maskinen förs framåt och sopar därmed in grus och smuts direkt till behållaren som sitter bakpå. Det är en maskin som passar utmärkt för att göra snyggt på garageuppgångar och mindre markytor. 

Dessa finns med olika bredd men är generellt inte så breda eftersom man ska orka skjuta den framför sig. Tyngden får helt enkelt inte bli för stor. 

Varför inte en motordriven sopmaskin?

Nästa steg är en motordriven sopmaskin. Maskiner som framförallt används av parkarbetare och de som jobbar på offentliga ytor. I utseende kan de liknas med en snöslunga och likheten i funktion är delvis densamma. Men istället för att snön ska spruta iväg så borstas gruset till höger eller vänster. Frampå modellen sitter en stor borste som därmed kan vinklas antingen till höger eller vänster. På så vis kan gruset borstas ihop i stora högar innan det tas bort med spade eller ”åkbar” sopmaskin. Dessa har alltså inte någon uppsamlare. 

Det sista steget är de åkbara sopmaskinerna. I vissa fall är det mindre traktorer som har soptillbehör monterade där skopan annars sitter. Men det finns även andra konstruktioner. Fördelen är att dessa har en mycket stor bredd på sopen vilket gör att större ytor mycket snabbt kan sopas. Dessutom kan de ha med en större behållare vilket gör att gruset kan tas bort från gator.

Finns grövre sopmaskiner

Inom sopmaskiner bör även de speciella maskiner som används för att avlägsna grus från gräsmattor nämnas. De enklaste ser ut som en handgräsklippare men är uppbyggd för att få med sig gruset från gräsmattan utan att skada gräsmattan. Att borsta bort gruset med en piasavakvast är däremot inte en rekommendation då risken är stor att gräset förstörs rejält. Ska det ske manuellt får en plastkratta istället användas. Men det tar betydligt längre tid än dessa relativt enkla maskiner som snabbt ger ett effektivt resultat. 

Var vill du ha bort ditt grus? Hur mycket är det som ska bort? Det är de avgörande frågorna i val av modell.

16 Jul 2018